0

แผ่นเกี๊ยว
เกี๊ยวซ่า
แผ่นเกี๊ยวทอดปรุงรส

บะหมี่ไข่ อบแห้ง