0

แผ่นเกี๊ยวไข่กลม


แผ่นเกี๊ยวซ่า กลม 9 cm 165 แผ่น/กก. (6g) (ถุงใส/สูญ)

SKU
SKU-1vpd6p5e1r1vpd6p5e1r
น้ำหนักน้ำหนัก
1,000.00 กรัมกรัม
ราคาราคา
110.00 บาทบาท

สินค้าที่คล้ายกันสินค้าที่คล้ายกัน